Eu 2014-2020 financing logo

EU financing

ENG

Implementation of e-commerce model in UAB „Gooliver“

Since January 2022 UAB „Gooliver” executes a project aimed to implement e-commerce model in UAB „Gooliver” by reorienting and digitizing processes through a customer self-service solution in an electronic service platform.

The expected result of the project is the customer self-service solution for the User Insights Platform. The customer self-service solution will include the following functions – service search, order formation, order fulfilment and management, and payment execution. It is expected that the implementation of the e-commerce model will improve user experience and thus contribute to the attraction of new customers, enable the acquisition and maintenance of a strong competitive advantage in the market, and contribute to ensuring a stable revenue stream from sales of services.

The project is funded by the European Regional Development Fund. Funded as part of the European Union’s response to the COVID-19 pandemic.

Project name: Implementation of e-commerce model in UAB „Gooliver”
Executor: UAB „Gooliver”
Implement: „E-commerce model COVID-19”

Total project value: 50 000,00 EUR
Received funding from the European Regional Development Fund: 37 500,00 EUR

Project start date: 2022-01-03
Project end date: 2023-02-23

LT

E. komercijos modelio diegimas UAB „Gooliver“

UAB „Gooliver“ nuo 2022 m. sausio mėn. įgyvendina projektą, kurio metu siekiama įdiegti e. komercijos modelį UAB „Gooliver”, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per klientų savitarnos sprendimą paslaugų elektroninėje prekybos platformoje.

Projekto įgyvendinimo metu bus diegiamas Naudotojų įžvalgų parengimo paslaugos klientų savitarnos sprendimas. Diegiamas klientų savitarnos sprendimas apims paslaugų paieškos, užsakymų suformavimo, užsakymo įvykdymo ir valdymo bei mokėjimo atlikimo funkcijas. Įmonėje įdiegtas e. komercijos modelis sudarys sąlygas vartotojo patirties gerinimui bei tokiu būdu prisidės prie naujų klientų pritraukimo, įgalins įgyti / išlaikyti stiprų konkurencinį pranašumą rinkoje bei prisidės prie stabilaus pajamų srauto iš paslaugų pardavimų užtikrinimo.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: E. komercijos modelio diegimas UAB „Gooliver“
Projekto vykdytojas: UAB „Gooliver“
Priemonė: „E. komercijos modelis COVID-19“

Bendra projekto vertė: 50 000,00 EUR
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: 37 500,00 EUR

Projekto vykdymo pradžia: 2022-01-03
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-23